Omet al contingut

Registration

D'acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de titularitat de Ermassets Club de Muntanya d'Esporles amb la finalitat de: 1) Gestionar les relacions amb els seus esportistes, pares i mares, tècnics, i amics del Club per comunicar-ne qualsevol informació relativa. 2) Gestionar i fer-ne ús de les dades per les comunicaciones diverses relaciones amb l'activitat esportiva dins el club.
Ermassets Club de Muntanya d'Esporles disposa d'una base de dades de fotografies i vídeos de les diferents activitats i potser es publiquin, a revistes, pàgina web, facebook o algun altre mitjà de comunicació o xarxa social, imatges on apareguin, individualment o en grup, jugadors, jugadores i/o equips realitzant activitats esportives. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, el Club ha de demanar el vostre consentiment per a la captació i publicació de fotos i vídeos del seu fill o filla en el sentit esmentat.